← Terug

Door de door u gekozen artikelen bij Meubelmakerij Binnendijk te bestellen geeft u te kennen dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. De algemene voorwaarden van Meubelmakerij Binnendijk  vindt u hieronder.

1. Prijzen

We ontwerpen en  maken de meubels zelf, er is geen tussenhandel en hierdoor kunnen we alles scherp prijzen. Voor de gevolgen van eventuele typfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Meubelmakerij Binnendijk behoudt zich het recht eventueel prijzen te wijzigen.

2. Betaling

Komt u persoonlijk bij de werkplaats langs? Dan hoeft u geen aanbetaling te voldoen.
Via de website kunt u een tafel bestellen. Vervolgens  krijgt u een opdrachtbevestiging.  Deze dient u goed door te nemen en eventuele aanpassingen of correcties tevens via de email aan ons kenbaar te maken. Bij akkoord ontvangt u een aanbetaling van 10%. Op het moment dat wij de betaling hebben ontvangen gaan wij met de productie van start. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van de netto (restant-)koopprijs direct bij aflevering te geschieden in contanten. Overboeking via Instant Payments kan ook.  Binnen vijf seconden is het overboekte geld bijgeschreven op de rekening van de ontvanger, waarbij het geld voor de ontvanger direct beschikbaar is, ook als het gaat om rekeningen bij een andere Nederlandse bank.

Betaling met creditcard is niet mogelijk.

Betaling d.m.v. contante betaling bij aflevering
Meubelmakerij Binnendijk  bezorgt binnen een straal van 125 km bij u thuis.  Woont u verder dan 125 km van Arriën vandaan? Dan worden de leveringskosten in overleg bepaald. De kans is groot dat meerdere afleveringen binnen uw regio gecombineerd kunnen worden. U kunt contant betalen, daarnaast is het mogelijk om te betalen via Instant Payments.

Betaling bij afhalen van de artikelen
U betaalt de producten wanneer u ze bij ons komt afhalen, dit kan contant of via Instant Payments. Wanneer de artikelen gereed zijn neemt Meubelmakerij Binnendijk contact met u op om een afhaal afspraak te maken. Voor meer informatie over de adresgegevens klikt u op contact.

→ Ga naar de betalingsvoorwaarden

3. Levertijden

De levertijden zitten tussen de 3 en 8 weken. In overleg is er vrij veel mogelijk.  U kunt contact opnemen met Meubelmakerij Binnendijk om u te laten informeren over de levertijden van het bestelde product.

→ Ga naar de leveringsvoorwaarden

4. Aflevering

De verzend- en montagekosten voor verzendingen binnen Nederland bedragen standaard €125,- binnen een straal van 125 km. Woont u verder dan 125 km van Arriën vandaan? Dan worden de leveringskosten in overleg bepaald. De kans is groot dat meerdere afleveringen binnen uw regio gecombineerd kunnen worden. Neem contact op voor een offerte op maat.

Wij gaan er hierbij vanuit dat de tafels op de begane vloer afgeleverd worden. Indien de tafel naar een andere etage vervoerd moet worden, kan dit alleen in overleg. Eventuele meerkosten voor ons (takel, extra personeel) worden doorberekend aan de klant. Goed overleg van tevoren voorkomt problemen.

Wanneer de klant de afspraak voor levering niet nakomt, zullen de extra kosten die Meubelmakerij Binnendijk moet maken  doorberekent worden naar de klant. Levering op afspraak geschiedt in onderling overleg met Meubelmakerij Binnendijk.  Op zon- en feestdagen kan niet worden geleverd.

→ Ga naar de leveringsvoorwaarden

5. Garantievoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Meubelmakerij Binnendijk voor een periode van twaalf maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van de afgeleverde zaken. 

De afnemer moet  in alle gevallen Meubelmakerij Binnendijk gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. De aansprakelijkheid van Meubelmakerij Binnendijk is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Meubelmakerij Binnendijk.

Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:

Geen garantie wordt gegeven op:

Op alle (eiken-)houten onderdelen geldt een beperkte garantie. Hout is een natuurproduct. Het door Meubelmakerij Binnendijk  gebruikte hout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen circa 8% en 12%, waardoor het product geschikt is voor gebruik in een verwarmde ruimte. Hout neemt vocht op en laat vocht los, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de omgeving. Hout zal nauwelijks ‘werken’ (waaronder o.m. wordt verstaan het uitzetten, krimpen, scheuren en/of kromtrekken daarvan) indien de luchtvochtigheid in de ruimte op een redelijk constant niveau blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate van het werken van de houten delen waaruit de geleverde zaak bestaat. Om de luchtvochtigheid te meten, raadt Meubelmakerij Binnendijk aan een hygrometer te gebruiken, die moet worden geplaatst op ooghoogte, niet op de tocht en niet in de zon. Meubelmakerij Binnendijk wijst erop dat de luchtvochtigheid in het stookseizoen extreem laag kan worden, met als gevolg dat er lichte scheurvorming optreedt. In dat geval kan een pannetje water op de verwarming of kachel een afdoende oplossing bieden. Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ongeveer 55%, met in de winter een daling van circa 10% en in de zomer een stijging van circa 10%, wordt voor zowel de (eiken-)houten onderdelen als voor de gebruikers zelf als een gezond leefklimaat beschouwd. Voor wat betreft de houten onderdelen geeft Meubelmakerij Binnendijk uitsluitend garantie op productiefouten. Op het werken van het hout wordt geen garantie gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om het werken van hout zoveel mogelijk te beperken.

6. Kwaliteit en omschrijving

In geval van maatwerk zijn minimale afwijkingen in afmetingen geoorloofd. Meubelmakerij Binnendijk is gerechtigd om voor wat betreft bladen die uit hout zijn vervaardigd 3% af te wijken van de overeengekomen afmetingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Aansprakelijkheid

Meubelmakerij Binnendijk is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen of anderszins, alsmede wegens vertraging in de levering van goederen, behoudens opzet of grove schuld zijdens Meubelmakerij Binnendijk.

Indien Meubelmakerij Binnendijk aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en Meubelmakerij Binnendijk.

8. Kleurgebruik

Op het scherm kunnen de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. De kleurechtheid van de producten op de website zijn afhankelijk van de instellingen van uw monitor en grafische kaart. Er zijn daarom geen rechten te ontlenen aan de weergegeven kleuren in de website.

9. Eigen ontwerp

Indien u dit wenst kunt u een eigen ontwerp maken van een meubelstuk, u kunt dan bij ons langskomen om samen een ontwerp te maken of u stuurt ons een tekening van uw ontwerp via e-mail of per post.

Voor de afmetingen en ontwerp van een meubelstuk bent u zelf verantwoordelijk, als na productie van het meubelstuk de afmetingen en ontwerp volgens uw tekening zijn geproduceerd kunt u hier verder geen rechten meer aan ontlenen, u bent dan verplicht het meubelstuk af te nemen en te betalen.

WhatsApp